Psikolojinin Alt Dalları Nelerdir?

Psikoloji, insan davranışlarını çeşitli çalışma yöntemleriyle inceleyen bir bilim dalıdır. İnsan psikolojisinde herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşıldığında çeşitli terapi yöntemleri ile tedavi sürecine gidilmektedir. Bu terapi yöntemleri sanat terapisi ya da geçmişe giderek sorunun asıl nedenini bulma şeklinde de gerçekleştirilebilmektedir. Nitekim psikolojik süreç bebeğin doğduğu andan ya da anne karnındaki gelişim döneminden başlayabilmektedir. Peki, psikolojinin alt dalları nelerdir?

psikolojinin alt dalları nelerdir

Sosyal Psikoloji

Sosyal psikoloji, sosyal yaşamın insan hayatı üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Nitekim sosyal yaşam, insan psikolojisine etki eden en büyük faktörlerden biridir. Toplum içerisinde sergilenen davranışlar çeşitli duygulara bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Olumsuz duygular barındırmak ise kişilerin sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu noktada psikologlar, kişilerin sosyal hayatını ve toplum içerisindeki davranışlarını incelemektedir.

Bireysel Psikoloji

Kişisel psikoloji, kişiden kişiye farklılık gösteren ve bir insanı kendisi yapan özellikleri incelemektedir. Bu dalda daha çok kişilerin özelliklerine odaklanılmakta ve olaylar karşısında vermiş olduğu tepkiler göz önünde bulundurulmaktadır. Nitekim her bireyin sahip olduğu özellikler ve bir durum karşısında vereceği tepkiler de oldukça farklıdır. Toplum içerisinde zaman zaman belirli hatalar yapılabilmektedir. Fakat aşırı denilen bir durum ile karşı karşıya kalındığında toplum tarafından dışlanma durumları görülebilmektedir. Kişilik özelliklerini inceleme konusu da psikolojinin alt dalına girmektedir.

Gelişim Psikolojisi

Gelişim psikolojisi, psikolojinin en kapsamlı dallarından biridir. Nitekim bu dal, anne karnından başlayıp kişinin geçirmiş olduğu tüm süreçleri incelemektedir. Bu sürece bebeklik, çocukluk, ergenlik gibi birçok dönem dahildir. Bu incelemeleri yaparken insan davranışlarını sosyal, bedensel ve bilişsel yönden araştırmaktadır.

Deneysel Psikoloji

Deneysel psikoloji, kişinin algı, bellek ve öğrenme gibi bilişsel süreçlerini incelemektedir. Bilişsel süreçleri inceleyerek açıklamaya çalışılan dalda daha çok davranışlar göz önünde bulundurulmaktadır. Bu süreç içerisinde çeşitli deneyler yapılarak testler uygulanmaktadır.

Klinik Psikoloji

Psikolojinin alt dalları nelerdir? Psikolojinin birçok alt dalının bulunmasıyla birlikte bunlardan biri de klinik psikolojidir. Klinik psikoloji, bir hastalık üzerine çalışma yapan bir daldır. Psikolojik hastalığın tanısı ve tedavisi gibi süreçleri içeren dalda problem üzerine çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Cinsel işlev bozuklukları dahil olmak üzere birçok psikolojik problemlerin incelendiği dalda tanı aşamasının ardından tedavi sürecine geçilmektedir.

Fizyolojik Psikoloji

Fizyolojik psikoloji, insan fizyolojisinin psikolojiye olan etkisini incelemektedir. Kişinin sahip olduğu vücut yapısı ya da sinir sistemi gibi yapıları zaman zaman psikolojiyi etkileyebilmektedir. Sahip olunan fizyolojik özelliklerin psikoloji üzerine etkileri ve tedavi yöntemleri bu dalın ilgi alanına girmektedir.