Sezar Şifreleme Nedir? Nasıl Yapılmaktadır?

Şifre bilimi olarak da bilinen kriptoloji, genellikle herkes tarafından anlaşılmaması istenen yazılar için kullanılmaktadır ve temelleri sayılar üzerine kuruludur. Bu şifre bilimi günümüzde oldukça gelişmiş olmakla beraber ilk kullanılışlarından biri de Jul Sezar tarafından kullanılmış olan Sezar şifreleme yöntemidir. Jul Sezar milattan önceki zamanda yaşamış olan güçlü bir Romalı imparatordur. Yaptığı siyasi ve politik hamleler sayesinde Roma Cumhuriyetinin Roma İmparatorluğu olmasını sağlamıştır.

sezar şifreleme

Aynı zamanda da günümüzde en çok bilinen sözü olan “sen de mi Brutus” sorusu sayesinde tanınmaktadır. Siyasi zekâsı ve de Roma İmparatorluğu tarihindeki yeri gibi sebeplerle de zamanının en önemli imparatorlarından biri olan Jul Sezar, özellikle savaş dönemleri başta olmak üzere gönderdiği mesajların düşmanları tarafından anlaşılamaması için özel bir şifreleme yöntemi geliştirerek, mesajlarını bu yönteme göre yollamıştır. Günümüzde ise anlaşılma ihtimali daha yüksek olduğu için bu yöntem pek de tercih edilmemektedir. Bu yöntem yerine daha gelişmiş ve çözülmesi çok daha uzun süren teknikler günümüzde tercih edilmektedir.

Sezar Şifreleme Yöntemi Nasıl Yapılmaktadır?

Aslında sistemi son derece basit olan bir şifreleme yöntemidir. Bu yönteme göre belirlenen anahtar sayı kadar harfler alfabede ilerletilerek asıl gizli metin oluşturulmaktadır. Mesajı okuyacak kişi ise anahtar sayı kadar harfleri alfabede gerileterek, denilmek istenileni anlayacaktır. Aynı zamanda Türkçe kelimeler bu alfabeki harflerden sayılmamaktadır. Örneğin “Sezar Sifreleme” kelimesi bu yönteme göre şifrelenmek isteniyorsa bir anahtar sayı belirlenerek her harf alfabede bu sayı kadar ilerletilecektir. Belirlenen anahtar kelimenin de 4 olması ihtimalinde oluşan şifreli kelime ”widev wmjvipqi” olacaktır. Bu şifreyi çözmek isteyen kişi de alfabede 4 sayısı kadar geriye giderek metni anlayabilecektir. Anahtar kelimenin olabileceği 25 farklı ihtimal bulunduğu için şifre maksimum 25 farklı deneme sonucunda çözülebilecektir. Şimdiki yöntemlere göre oldukça ilkel olmakla beraber, bu gelişmiş yöntemlerin de temelini oluşturmaktadır. Fakat zamanında oldukça kullanılan ve özellikle de savaş dönemindeki gizli bilgilerin düşmanların eline geçmesini engelleyen bu yöntemi kendi döneminin koşulları çerçevesinde değerlendirmek gerekmektedir.