İkinci Üniversite Nedir?

İkinci üniversite genellikle bir üniversiteden mezun olan bireylerin farklı bir bölüm okumasıdır. Ancak günümüzde halen okuyan öğrencilere de ikinci üniversite fırsatı sunulmaktadır. Özellikle örgün okuyan üniversite öğrencilerini bazı üniversiteler açık öğretim yoluyla sınavsız ikinci üniversite okuma şansı tanımaktadır. Ön lisans öğrencileri ikinci üniversite şansı ile ön lisans programlarından başka bir bölüm okuyabilirken, lisans öğrencileri II üniversite programı kapsamında lisans veya ön lisans programlarında bulunan bölümleri okuma şansına sahip olmaktadır. II üniversite programı dahilinde öğrenciler üniversite sınavına girmeden sınavsız bir şekilde farklı bir bölüm okuma şansına sahip Olmaktadır. Her ne kadar öğrenciler mezun olmuş olsa dahi ikinci üniversite okuma imkanı devam etmektedir. Mezun iken ve öğrenciyken de ikinci üniversite imkanı sağlanmaktadır.

İkinci Üniversite Nedir

Neden İkinci Üniversite Sunulmaktadır?

İkinci üniversite fırsatı genellikle sınavı kazanmış ve bir üniversite bölümüne yerleşmiş bireylere verilmektedir. Öğrenciler tarafından neden sınavsız ikinci üniversite fırsatı verildiği de merak edilmektedir. Üniversite yerleşmiş bireylerin üniversite sınavında geçebilecek kapasitede olduğundan dolayı tekrardan sınav şartı verilmemektedir. Öğrenciler açısından oldukça avantajlı bir programdır. Çünkü üniversite okurken aynı anda ikinci bir üniversite okunduğu için mezun durumuna gelindiğinde iki farklı bölümden diplomaya sahip olunmaktadır. Genellikle iki farklı bölümde diploma olduğundan dolayı iş bulma konusunda da avantaj sağlamaktadır.

İkinci Üniversite Avantajları Nelerdir?

Her ne kadar okurken ikinci üniversite okumak zor olsa da mezun olunduğu takdirde birçok avantaj sağlamaktadır. Aynı anda iki farklı bölüm diploması bulunduğundan dolayı iş fırsatı da artmaktadır. Örgün olarak okunan bölümde iş fırsatı bulunmadığı takdirde Açık öğretim olarak okunan ikinci bölümde iş fırsatı bulmak mümkün olmaktadır. Ayrıca açık öğretim veya örgün arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Önemli olan diplomanın alınmasıdır. Yüzde tek bir bölümden alınan diploma çok fazla iş fırsatı sağlamamaktadır. Çünkü birçok mezun olduğundan dolayı iş fırsatı da azalmaktadır. Ancak bireyler iki farklı bölümden alınmış diploma ile daha fazla iş seçeneğine sahip olabilmektedir. Atanma ihtimali düşük bir bölüm okurken aynı zamanda açık öğretimde sağlık bölümleri okunduğu takdirde bireyler daha kolay iş sahibi olacaktır.