Lider Kişilerde Olması Gereken Özellikler

İş yaşamında mavi yakalılar olduğu kadar beyaz yakalılar da var ve beyaz yakalılar yani yöneticiler noktasında da karşımıza yöneticiler çıkıyor ama burada da şu ayrımı son derece iyi bir biçimde yapmak gerekiyor. Yönetici ile lider arasında ciddi farklılıklar ve her yönetici iyi bir lider olacak diye bir kaide yok zira hepsinin kendi içindeki yeterlilikleri farklı.

İşte İyi Bir Lider Olmanın Ufak Sırları

Dünyada büyük liderlere bakıldığında görüleceğe üzere, çevresindeki herkesin hem bir üstünün, hem altında çalışanların güvenini kazanan kişilerdir.

Çevresiyle kurdukları ilişkiler son derece sağlıklıdır.

İnsanlar ile iletişim kurarken beden dillerini son derece iyi kullanır ve göz temasına girerler.

Birçok konuda kendilerini yetiştirmiş olan kişilerdir ve sosyal yönleri oldukça güçlüdür. Sanattan spora farklı uğraşıları vardır.

İlham veren insanlardır ve şartlar ne olursa olsun mantıklarını yitirmez, kontrolünü kaybetmezler. Her durum için bir ikincil, üçüncül planları vardır ve tüm bu planlar son derece akılcı ve mantıklıdır.

İyi bir lider kendi duygularını ve düşüncelerini açık, net biçimde ifade eder.

Takım çalışmasına son derece önem verir ve takım olmanın önemine vurgu yaparlar.

Kendilerine bağlı çalışan personellerin nasıl ve nerede daha verimli olacağını bilerek ona uygun bir biçimde hareket ederler ve takımın birlikte uyumlu çalışması için gerekli alt yapıyı kurarlar.